STRONA
GŁÓWNA
ZESPÓŁPSYCHOLOGFORMY
POMOCY
I CENNIK
STANDARDY WSPÓŁPRACY Z PACJENTEMTERAPIA UZALEŻNIEŃWARSZTATYKONTAKT


ZespółEwa Marszewska
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia.


Kwalifikacje
Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (specjalność: społeczna psychologia kliniczna). Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CTPB) współpracującej z Oxford Cognitive Therapy Centre. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odbyła szkolenie Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia, Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniach, Terapii Schematu. Uczestniczyła w szkoleniach doskonalących umiejętności terapeutyczne w obszarze: dynamiki grup, pracy ze sprawcami przemocy, zaburzeń współwystępujących u osób z rodzin dysfunkcyjnych, terapii par, gdzie jedno z partnerów jest osobą uzależnioną, krótkoterminowej terapii par, pracy z osobami zadłużonymi.
Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego, II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu.
Pracuje w Ośrodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, Centrum Terapii Dialog.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Prowadzi psychoterapię:
 • uzależnień od substancji psychoaktywnych
 • uzależnień behawioralnych
 • zaburzeń lękowych i depresyjnych
 • zaburzeń odżywiania
 • zaburzeń adaptacyjnych
 • DDA/DDD
 • zaburzeń osobowości


Anna Kwiecień
Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny


Kwalifikacje
Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu (specjalność psychologia kliniczna i psychologia pracy). Obecnie na ostatnim roku 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (KCP), szkole rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Szkoliła się w zakresie Analizy Transakcyjnej (kurs z zakresu teorii i psychoterapii Analizy Transakcyjnej zorganizowany przez ośrodek AION w Poznaniu w 2011r.).
Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego, w Klinice Psychiatrii w Poznaniu, Centrum Psychoterapii i Treningów Psychologicznych w Poznaniu oraz Poradni Zdrowia Psychicznego Katharsis w Poznaniu.
Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej dla osób dorosłych, prowadzeniu grup wsparcia, treningów oraz warsztatów umiejętności psychologicznych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.
Od 2015 roku współpracuje z Wielkopolskim Centrum Zdrowia Psychicznego Katharsis w Poznaniu, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych oraz zajęcia relaksacyjne i spotkania społecznościowe na Oddziale Dziennym.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz indywidualne konsultacje psychologiczne.

Pracuje z osobami, które:
 • Doświadczają trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami oraz podejmowaniu decyzji
 • Przeżywają trudności w relacjach interpersonalnych
 • Mają zdiagnozowane zaburzenia osobowości, depresję, zaburzenia lękowe lub zaburzenia odżywiania
 • Doświadczają lęków związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub mają dolegliwości somatyczne o podłożu psychologicznym
 • Doświadczają trudności w określeniu własnych potrzeb i odnalezieniu swojego miejsca
 • Cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości, poczucia winy, poczucia samotności, niezdolności do spontaniczności i cieszenia się, braku satysfakcji z życia
 • Przeżywają poczucie utraty kontroli nad własnym życiem i chcą zdobyć większy wgląd we własne przeżycia
Częstotliwość spotkań oraz czas trwania sesji są ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb pacjenta.

telefon: 507 601 888
e-mail: ankwiecien@gmail.com

adres: Wielkopolskie Centrum Zdrowia Psychicznego "Katharsis" ul. Kórnicka 24
Ośrodek Psychoterapii "Empatia" ul. Ul. Mickiewicza 31 (wejście od ulicy Sienkiewicza)Michał Guzek
Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny


Kwalifikacje
Absolwent psychologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu (specjalność psychologia kliniczna i psychologia zdrowia i choroby). Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (KCP), szkole rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywał na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego, w Klinice Psychiatrii w Poznaniu, w Centrum Psychoterapii i Treningów Psychologicznych w Poznaniu oraz w Szpitalu Psychiatrycznym Weskoppies w Republice Południowej Afryki.
Posiada doświadczenie w pomocy indywidualnej dla osób dorosłych, prowadzeniu grup wsparcia, treningów oraz warsztatów umiejętności psychologicznych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz indywidualne konsultacje psychologiczne po polsku, jak i po angielsku.

telefon: 505 838 127
e-mail: polskamichalguzek@yahoo.com


Anna Hausa-Jarmoszyńska
Psycholog


Kwalifikacje
psycholog (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek psychologia, specjalność kliniczna), psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (w procesie certyfikacji), specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia (w procesie certyfikacji).
Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Kurs Terapii Uzależnień Behawioralnych, Podstawowy Kurs Terapii Systemowej (rodzin i małżeństw), Kurs I stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania, jestem w trakcie czteroletniego szkolenia terapii poznawczo-behawioralnej.
Od 2005 roku realizuję się jako psycholog, doradca zawodowy, trener rozwoju osobistego i poradnictwa zawodowego. Od 2012 roku jako prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując z osobami bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, uzależnionymi, z zaburzeniami psychicznymi. Współpracuję m in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, fundacjami pomocy osobom niepełnosprawnym i zaburzonym psychicznie, poradnią leczenia uzależnień i współuzależnienia.

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych:
 • szkodliwie używających środków psychoaktywnych,
 • osób uzależnionych oraz członków rodzin dotkniętych uzależnieniem (współuzależnionych, DDA, DDD). Specjalizuję się także w psychoterapii osób dorosłych:
 • z zaburzeniami lękowymi (fobie, lęki),
 • z zaburzeniami nastroju (depresja, kryzys, żałoba),
 • z obniżoną samooceną, bezsennością.
Moją pracę poddaję stałej superwizji. W pracy kieruję się zasadami obowiązujących mnie kodeksów etycznych w psychologii i psychoterapii.

telefon: +48 668 256 669
adres: ul. Lindego 6, Poznań

Strona korzysta z plików Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce.

OK, zamknij