STRONA
GŁÓWNA
ZESPÓŁPSYCHOLOGFORMY
POMOCY
I CENNIK
STANDARDY WSPÓŁPRACY Z PACJENTEMTERAPIA UZALEŻNIEŃWARSZTATYKONTAKT


Standardy pracyW naszej pracy kierujemy się standardami wyznaczanymi przez:
  • Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP)
  • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP)
  • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
  • Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej
  • Państwową Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)
Naszą pracę poddajemy superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Kontrakt terapeutyczny

Czym jest kontrakt psychoterapeutyczny?
Jest rodzajem umowy, zawieranej pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem. Zawierany jest najczęściej w formie ustnej i to pacjent wraz z psychoterapeutą decydują, co będzie wchodziło w skład jego treści.

Jaki jest cel zawarcia kontraktu psychoterapeutycznego?

Jego zadaniem jest ustalenie obszaru praw i obowiązków psychoterapeuty jak i pacjenta w okresie trwania psychoterapii. Kontrakt ma zapewnić bezpieczeństwo, ustala się go na początku terapii (na ogół po ok. 2-3 konsultacjach wstępnych) - jest to czas, w którym psychoterapeuta podejmuje decyzję, czy jest w stanie pomóc pacjentowi, jak również sam pacjent upewnia się, czy dany psychoterapeuta odpowiada mu pod względem doświadczenia i sposobu pracy.

Kontrakt składa się z dwóch punktów:
  • nieformalnego - wiążącego się z psychoterapią: jej celem oraz sposobami ich realizacji.
  • formalnego - zawierającego informacje takie jak: koszt spotkań, czas trwania każdego z nich, częstotliwość, odwołanie spotkania (ze strony psychoterapeuty jak i pacjenta). Dodatkowo zawiera informacje o zasadzie dyskrecji.


Formalne aspekty kontraktu w Strefie Myśli:

1. Usługi są odpłatne a cennik jest podany w zakładce formy pomocy (płatności za sesję dokonuje się gotówką bezpośrednio u terapeuty po zakończonym spotkaniu)

2. Zapisy na konsultacje prowadzone są telefonicznie lub drogą e-mailową bezpośrednio z psychoterapeutą.

3. W trakcie pierwszych konsultacji ustalone zostają cele oraz ramy udzielanej pracy terapeutycznej.

4. Terapeuta zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczących informacji ujawnianych w trakcie sesji, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia lub odrębnych regulacji prawnych.

5. Czas trwania sesji terapeutycznej wynosi 50 minut.

6. Częstość spotkań terapeutycznych, forma i cele terapii są przedmiotem indywidualnych ustaleń.

7. Podczas psychoterapii klient nie może pozostawać w terapii u innego psychoterapeuty, chyba, że klient i terapeuta podejmą wspólnie inną decyzję.

8. W sytuacji nie stawienia się pacjenta na wizytę w zaplanowanym terminie lub nie odwołania wizyty zgodnie z indywidualnie ustalonym z psychoterapeutą wyprzedzeniem, ponosi on całkowity koszt sesji terapeutycznej.

9. W przypadku spóźnienia się pacjenta na sesję czas spotkania nie ulega przedłużeniu.

Strona korzysta z plików Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce.

OK, zamknij